Marzena Kędra

Dyrektorka Szkoły

Joanna Kowalska - Andrzejewska

Wicedyrektorka Szkoły

Natalia Książyk

Sekretarz Szkoły

Monika Grześkowiak

Nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej

Kamila Jackowska

Nauczycielka j. angielskiego